31.03.2020 Salı günü İl Sağlık Müdürlüğünde Gerçekleştirdiğimiz ”Pandemi” Toplantısı

31.03.2020 Salı günü İl Sağlık Müdürlüğünde Gerçekleştirdiğimiz ”Pandemi” Toplantısı

Değerli Arkadaşlar;

31.03.2020 Salı günü İl Sağlık Müdürlüğünde İl Sağlık Müdürümüz Op. M. Burak ÖZTOP, İZAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Birol KOCAMAN ve İZAHED Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat ATAM’ın katılımıyla Pandemi başlığıyla bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıda pandemi nedeniyle alınan ve alınacak tedbirleri, beklentilerimizi, bizim yapabileceklerimizi bu dönemde yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerini tartıştık.

Pandemi özelinde gelişen toplantıda konuştuklarımızın özetini sizlerle paylaşıyoruz;

-Sahanın koruyucu ekipman malzemelerinin eksikliğini ve ilçe ilçe farklı dağıtımlarının olduğunu, Aile Hekimlerimizin karaborsa fiyatlardan,el altından bu malzemeleri bulmakla uğraştığını belirttik.

Başlangıçta yaşanan eksikliğin giderilmeye başlandığını malzemenin (Maske,Eldiven,Dezenfektan) yeterince bulunduğunu, box muayene önlüğü ve siperlik temin ettiklerini, bunları da her birime her hekim ve hemşire için birer adet FFP2 maske, bir kutu cerrahi maske, 1 kutu eldiven ve box muayene önlüğü olarak dağıtacaklarını, ellerine geçtikçe ve mümkün oldukça siperlik verileceğini belirttiler. Toplantı bitiminde malzeme deposunu da birlikte dolaşarak durumu görme fırsatı bulduk. Bu konuda şu an için sorunun İlçe Sağlık Müdürlüklerinin lojistik konusunda ki eksikliklerinden kaynaklandığı tarafımıza iletildi ve en kısa zamanda bu sorunun giderileceğini belirtti

-COVİD + çıkan veya temas , yurtdışı girişi gibi nedenlerle
idari izine çıkarılan arkadaşlarımızın ve çalışanlarımızın bulunduğunu ve yerine vekalet bırakmadığı takdirde hak edişinin kesildiğini belirttik;

Bu konuda Sayın İl Sağlık Müdürümüz bilgisi dahilinde olduğunu il bazında çözebilirmiyizi araştırdığını söylemekle beraber bakanlıktan Hukuk İşleri Daire Başkanı Av. Halil ŞEN ile telefon bağlantısı kurarak bizi konuşturdu. Halil ŞEN konuşmada bakanlık tarafından bu durumda herhangi bir kesinti yapılmayacağını belirtti.

-Vardiyalı çalışma durumunu ve bazı ilçeler ile tek hekimli birimlerde sıkıntı olduğunu belirttik.

Vardiyalı çalışmayı desteklediklerini gelişen duruma göre bunun devam edeceği bilgisini aldık. Sıkıntı olan ilçeler ile (Özellikle Ödemiş) görüşeceğini söyleyen Sn. Sağlık müdürü tek birimler içinde bir çalışma yapıp mağduriyeti çözmeye çalışacaklarını açıkladı.

-Öncelikli kişilerin,65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olanların aranması ile ilgili olarak mevcut hasta sayıları ile bunun altından kalkmanın zor olduğunu belirttik.

Burada ki amacın şu an için evinden çıkmaları yasak olan kesime ulaşmak olduğu ildeki farklı müdürlükler ile koordinasyon gerektiğini belirtirken isteklerinin bu kesime ulaşılması ve belirli aralıklarla uyarıların yapılması, salgın ile ilgili önemli bilgilerin aktarılmasının amaçlandığını belirtti. İzmir’de Aile Hekimine kayıtlı bu yaş grubunda olan hasta sayısının ortalama 350 civarı olduğunu; bu kesime ulaşılabileceği bundan fazla hastası olanlara İlçe Sağlık Müdürlüğü desteği ile birlikte çalışarak ulaşılmasını istediklerini şikayeti olanların gerekli ilaçları yazıldıktan sonra hayata geçirilen VEFA projesiyle; ilgili hekimin TC kimlik no ile işlem tahsis ettikten sonra VEFA hattını arayarak kişilere ulaşrılmasını amaçladıklarını SGK ile görüştüklerini ve bu dönemde hasta görmeden yazılan reçetelerle ilgili herhangi bir soruşturma yapılmayacağını belirtti. Bu aşama da biz de SGK nın yazılı bir duyuru ile sahayı rahatlatmasını ve olayın eksajere edilmemesi amacıyla ilaçların kişilere eczane ile değil ilgili kurumlarla ulaştırılması gerektiğini söyledik.

-İlimizde kurulan Pandemi Kuruluna İZAHED olarak katılmak istediğimizi belirttik.

Sağlık Müdürümüz kendisininde derneğin İl Pandemi Kuruluna katılmasına sıcak baktığını Valimiz ile görüşeceğini ve katılımızı sağlayacağını belirtti.

-Ayrıca 2. ve 3. basamaktaki çalışanlara bazı haklar verildiğini açıklayan Sn. Bakanımızın açıklamalarında Aile hekimliği ve Aile Sağlığı Çalışanlarına herhangi bir ek ödenek vs.den bahsetmediğini, Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının kendilerini sahipsiz hissettiklerini söyledik.

Bakanlığın da bizi ayırmayacağını, hastane personeline ne yapılacaksa, bizi de mutlaka aynı oranda düşüneceğini söyledi.

– Tüm Aile sağlığı çalışanlarına hızlı test yapılması gerektiğini özellikle belirttik.

Toplantının bitiminde pandemi döneminde Aile Sağlığı Merkezlerini bakanlığın da, kendilerinin de bir merkez olarak gördüklerini, rutin yapılan izlem dışında diğer bütün işlemlerin hastaların bağlı olduğu, birim değil merkez olarak görülmesini ve dolayısıyla vardiya sisteminde işlemlerin bu şekilde olması gerektiğini söylediler. Biz de bu aşamada farklı düşünmediğimizi belirterek toplantıyı sonlandırdık. Toplantı sonunda Destek Hizmetleri Başkanı ile birlikte Müdürlüğümüz malzeme depolarını dolaşarak ayrıldık.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart