DEĞERLİ İZAHED ÜYELERİ

              İzmir Aile hekimleri Derneği (İZAHED) olarak dernekler Yönetmeliğinin 13. Maddesi ve Dernek Tüzüğümüz uyarınca Mayıs 2020 de yapılması gereken Olağan Seçimli Genel Kurulumuz COVİD-19 Pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ertelenmişti.

Dernek Yönetim Kurulu 18.02.2021 tarih ve 4 No’lu kararına istinaden; yapılmış olan ertelemenin ardından genel kurul toplantımızın 20.03.2021 Cumartesi Günü Saat 10.00 da İZAHED Dernek ofisimizin bulunduğu Akdeniz Mah. Halit Ziya Blv. 1353 sok no:72/706 Taner İş Merkezi Konak/İZMİR adresinde yapılmasına;üye tam sayısının bir fazlası katılım sayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 03.04.2021 Cumartesi Günü Saat 10.00 da Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin www.izahed.org.tr web adresimizden ,sosyal medya adreslerimizden ve sms yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Genel Kurulun yapılabileceği yer konusunda; açıklanan kurallara uygun salon araştırılmakta olup en kısa zamanda duyurumuz yenilenecektir.

Devam eden pandemi nedeniyle alınacak tedbirler çerçevesinde ilgili bakanlık ve il hıfzıssıhha kurulu kararları uygulanacak ve genel kurul sırasında bu doğrultuda alınacak tedbirler ,iş ve işleyiş kuralları yerine getirilecektir.

Olağan Genel Kurulumuz açıklanan zamanda gerçekleşirse;

-Genel Kurulda aynı anda en fazla 300 kişi bulunabilecek şekilde tedbir alınacak

-Genel Kurul Salonuna maske ile girilebilecek

-Yeterli miktarda el dezenfektanı sağlanacak

-Salonun belirlenen kapasitesi dışında dinleyici salona alınmayacak

-Genel Kurul konuşmaları sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına titizlikle uyulacak

-Gerekli olursa uygun ses sistemi ile dışarıya konuşmalar aktarılacak

-Seçim işlemi sırasında salona üyemiz maske ile girecek ve oylama esnasında 8 m2 de bir kişi salonda bulunacak şekilde tedbir alınacak

-Oy pusulalarının sayımı esnasında adaylar hazırda bulunabilecek diğer üyelerimiz salon uygun olursa içeride olabilecek

-Salonun oturma düzeni ve ikramlar gerekli hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenecektir.

Gündem:
1)Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
2)Saygı duruşu ve İstiklal marşı
3) Başkanın açılış konuşması
4) Divan heyetinin seçilmesi
5) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
6) Yönetim Kurulunun İbrası
7) Dernek Organlarının Seçilmesi
8) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
9) Kapanış

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart