Duyuru!

Duyuru!

 

Değerli Meslektaşlarımız;
Bilindiği gibi T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu yazısına istinaden 27 Nisan -17 Mayıs 2021 tarihleri arasında Sağlık,Güvenlik,Acil Çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi ve yine hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında ki TÜM çalışanların 10 Mayıs Pazartesi,11 Mayıs Salı tam gün ve 12 Mayıs 20121 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanınca uygun görülmüştür.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.04.20121 tarih ve 60438742-929 sayılı yazısının 8. Maddesinde,Yukarıdaki yazı çerçevesinde idari izinli sayılan tüm bakanlığımız çalışanlarına yönelik olarak geçmiş dönemlerdeki idari izin günlerinde yapılmış olan MUTAT uygulamalara riayet edilecektir hükmü varken;
30 Nisan 2021 tarih ve 43252159 Sayılı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanlığı yazısıyla mutat uygulama dışında birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmaya devam edilecektir hükmü ile hizmetin devam ettirilmesi istenmiştir.
Tüm dünyayı etkileyen Pandeminin başından beri var gücüyle hizmet eden ve bu uğurda birçok meslektaşımızı ve sağlık çalışanımızı kaybeden,hastalık sonrası co-morbidite gelişen, olumsuz ASM şartlarında Kişisel Koruyucu Ekipman eksiklikleri ile çalışan, hiçbir engel olmaksızın hastalarla karşılaşan, pandeminin içinde angarya olan tüm hizmetler üzerine yüklenen,ailesiden uzak kalıp, annesine babasına çocuklarına sarılamayan, emeklilik, istifa, yıllık izin hakkı durdurulan, alkışlanan, hakkı bir türlü ödenemeyen bizler; tam kapanmayla beraber işlerimizi aksatmadan,randevularımızı düzenleyerek hakkımız olan ve en üst makamın onayıyla verilmiş olan idari iznimizi kullanmak istiyoruz. Çünkü dokuz günlük bu ara ile uzunca bir aradan sonra biraz kendimize ve ailemize zaman ayırmayı, stres azaltmayı ve dinlenmeyi hakettik.
Bu tam kapanma döneminde; Bakanlığımızdan motivasyonumuzu güçlendirecek ! haberler beklerken; ilgili STK ların hiçbir görüşü alınmadan yazılan bu son yazıyı İZAHED olarak tanımıyoruz ve uygun görmüyoruz.
Konu ile ilgili olarak paydaşlarımızla beraber hareket edeceğiz ve alınan kararlara uyacağız, bu durumdan olumsuz olarak etkilenen Aile Hekimlerinin her alanda hakkını savunmaya devam edeceğiz.
Camiamıza saygıyla duyururuz.

İZAHED YÖNETİM KURULU

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart