DUYURU

DUYURU

30 Haziran tarihinde yayınlanıp yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile aile hekimliği sisteminde iş güvencesini tehlikeye sokan, iş yükünü arttıran, sahanın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak, yeni sorunların doğmasına sebep olacak zorlu bir süreç başlamıştır.

İzmir Aile Hekimleri Derneği olarak değerlendirmelerimiz sonucunda yönetmeliğin bu haliyle sisteme katkı sunmaktan uzak olduğunu ve birinci basamak sağlık sisteminin devamlılığını tehlikeye sokacağını öngörmekteyiz. İZAHED Hukuk Komisyonumuzun titiz çalışması sonucu dernek olarak Danıştay’a iptal davası açılmıştır.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütülemez hale getirebilecek bu ceza yönetmeliğinin iptali, yönetmeliğin yeniden düzenlenip iyileştirilmesi ve aile hekimliği sisteminin geliştirilmesi yolundaki mücadelemizi sürdürmeye kararlı olduğumuzun bilinmesini isteriz.
Davamızın takipçisiyiz.

İZAHED YK

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart