14. Ulusal İzmir Aile Hekimliği Derneği - 1. Duyuru