20.10.2023 19:30 – 20:30 HER YÖNÜYLE MENİNGOKOK AŞILARI - AŞILAMADA YAŞANAN ZORLUKLAR ve AŞILAMANIN ÖNEMİ