İzmir Tabip Odası ve İZAHED: Aşılama süreleri yarım saate çıkarılmalı