Prof.Dr. Mehmet Ceyhan ile 26.08.2020’de Soru Cevaplarla Pandemi Döneminde Risk Grubu Bağışıklaması