Ulusal İzmir Aile Hekimleri Derneği Kongresi 9-11 Ekim 2020