Diyarbakır İlimizdeki bir entegre hastanede çalışan Aile hekimlerine, Aile hekimliği uygulama yönetmeliğine uygun yazılmayan nöbetlerden ötürü; Nisan 2018 de AHEF hukuk müşavirliği koordinatörlüğünde Diyarbakır Bölge 1. İdare mahkemesinde açılan yürütmeyi durdurma davası 13.11.2018 tarihinde  sonuçlandı.

 

Mahkeme kararında ” Dava konusu Nöbet listesinin Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesine açıkça aykırı olduğu görüldüğünden tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır” denmektedir.

Haberin tam metni için:

http://www.diyahed.org.tr/ilimizde-entegre-hastane-davasi-kazanildi/


İZAHED üyelik aidatlarını yatırabileceğiniz banka hesap no'muz:

Hesap no: 16000070
Şube: 733 / BASMANE/İZMİR ŞB.
IBAN: TR87 0001 2009 7330 0016 0000 7072

E-posta adresimiz:

izahed@izahed.org.tr


Telefon numaramız:

(232) 445 2660

Adresimiz:

Akdeniz Mahallesi, Taner Iş Merkezi, Halit Ziya Blv. No:72
35210 Konak/İZMİR