İzmir’de pilot uygulama ile  14 Mayıs 2007 tarihinde  Aile Hekimliği Sistemine geçilmiştir.  Aile Hekimliği Sisteminde meslektaşlarımızın yaşayacağı sorunlara çözüm bulmak, çalışma birliği oluşturmak,  geçiş süreci ve sonrası mesleki sorunlar, hak kayıpları gibi konularda hekimlere destek olmak, birlik ve beraberlik içinde çalışma barışının sağlamasını destekleyici faaliyetler yürütmek için Ocak 2007’de İZAHED (İzmir Aile Hekimleri Derneği) kurulmuştur.
Üç büyük şehir arasında kurulan ilk dernek olan İZAHED, kuruluşu sonrası hızla aktif olarak örgütlenmiş ve geçiş sonrası yaşanan sorunlarda aile hekimleri için mücadeleye başlamıştır.

Gönüllülük esası ve özveriyle  ‘’Ulaşamadığımız, sorunlarının çözümüne destek olamadığımız Aile Hekimi kalmasın” düsturu ile çalışmalara başlayan İZAHED, örgütlenme, eğitim, toplantı ve sempozyumları, hukuki destek faaliyetleri ile tüm Aile Hekimlerinin yanında olmuş ve bundan sonra da olmaya devam edecektir.

Bütün meslektaşlarının özlük hakları için mücadele veren Aile Hekimlerimizin  katkıları ile İZAHED, yeni katılımlar sayesinde, mücadelesine daha büyük bir aile olarak devam etmektedir. Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı, siyasi görüş ve ideolojilerden uzak, “Meslektaşlarımız kardeşimizdir.” ilkesi ile her türlü görüş ve anlayıştaki meslektaşlarımızın menfaat ve hakkını gözeten bir STK olarak sürekli çalışma ve  üretme azminde olacaktır.

HEPİMİZ İÇİN MÜCADELE..

ORTAK AMAÇ İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart