İzmirli aile hekimlerinden ÜFE ve ödenek tepkisi!

İzmirli aile hekimlerinden ÜFE ve ödenek tepkisi!

Kongremize Davet

Kongremize Davet

Diyarbakır'da entegre hastane davası kazanıldı

Diyarbakır'da entegre hastane davası kazanıldı

Diyarbakır İlimizdeki bir entegre hastanede çalışan Aile hekimlerine, Aile hekimliği uygulama yönetmeliğine uygun yazılmayan nöbetlerden ötürü; Nisan 2018 de AHEF hukuk müşavirliği koordinatörlüğünde Diyarbakır Bölge 1. İdare mahkemesinde açılan yürütmeyi durdurma davası 13.11.2018 tarihinde  sonuçlandı.

 

Mahkeme kararında ” Dava konusu Nöbet listesinin Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesine açıkça aykırı olduğu görüldüğünden tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır” denmektedir.

Haberin tam metni için:

http://www.diyahed.org.tr/ilimizde-entegre-hastane-davasi-kazanildi/