İZAHED 01.07.2022 BASIN AÇIKLAMASI

İZAHED 01.07.2022 BASIN AÇIKLAMASI

İZAHED 01.07.2022 BASIN AÇIKLAMASI
İZAHED 01.07.2022 BASIN AÇIKLAMASI

Başta AHEF olmak üzere tüm sağlık meslek örgütleri, sendikalar ve kurumların katılımı ile 30 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdik.

1 Temmuz tarihinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde çok sayıda sağlık örgütünün de katılımıyla basın açıklaması yaptık.

Ortak basın açıklamasını İZAHED Başkanı Uzm. Dr. Muhteber Çolak okudu. Çolak açıklamasında; Bir yıldır ceza yönetmeliğini kabul etmiyoruz diye mücadele ediyoruz. Bu yönetmelik iptal edilene kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Keyfi sözleşme fesihleri yaşamak istemiyoruz” dedi. Sağlık çalışanlarının ücretlerinin yoksulluk sınırı altında kaldığını vurgulayan Çolak, “Keyfi sözleşme fesihleri ile iş güvencemiz ortadan kalktı. İnfaz komisyonları ile işten atıldık. Yıllık izinlerimizi kullanırken maaşımızdan kesildi. Hastalandık ameliyat olduk, istirahatli iken maaşımızdan kesildi. Ücretlerimiz yoksulluk sınırının altında kaldı. ASM giderlerini karşılamamız imkânsız hale geldi. İzmir’de bile her 5 Aile hekiminden biri tek başına hemşiresiz çalıştı, çalışıyor. Hastanelerde hekimler 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanıyor. Yeni yapılan yasal düzenleme hiçbir soruna çözüm olmadı” dedi. 

Açıklamanın okunmasının ardından Sağlık Bakanına karne verdik. “Eşit, nitelikli, ücretsiz sağlıklı hizmeti” ve “sağlık kurumlarının fiziki donanımını düzeltme” gibi birçok madde sıralayan hekimler, daha sonra hep bir ağızdan “sıfır” diye bağırarak “Sağlık Bakanı’nın bu notlarla sınıf geçeceğini düşünmüyoruz” dedik.

Hekimler, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün de haksız soruşturmalar, haksız ve hukuksuz maaş kesintisi, anayasal sendikal hakları engellemek gibi keyfi idari uygulamaları nedeniyle 200 ceza puanı ile değerlendirilmesini istedi.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart