Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyuna Duyuru

KAMUOYUNA DUYURU

Dün bazı basın, yayın organlarında “Aile hekimlerine net 3 bin lira, Aile Sağlığı Çalışanlarına net 800 lira ek ödeme” haberleri çıkmıştır. Aile hekimliği çalışanları için ek ödenek konusunda yayınlanan yönetmelik kısmı aynen şöyledir:
“01.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin tl’yi, aile sağlığı çalışanlarına net aylık 850 TL’yi geçmemek üzere, COVİD 19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ödeme yapılır” denmektedir.
Buradan da anlaşılacağa üzere, pandeminin başladığı 11 Mart tarihinden  01.08.2020 tarihine kadarki olan Aile hekimi ve Aile sağlığı çalışanlarının mücadeleleri yok sayılmış, verilecek ek ödeme herkese eşit olarak değil, performansa dayalı şartı getirilip iş barışına gölge düşürecek nitelikte çıkmıştır.Herkesin eşit ek ödeme almayacağı bu yönetmeliğin, net 3 bin lira ve 800 lira şeklinde yansıtılması doğru olmadığı gibi, Aile hekimlerini ve Aile sağlığı çalışanlarını itibarsızlaştırmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İZMİR AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart