Mesai Denetimi Dilekçe Örneği

Mesai Denetimi Dilekçe Örneği

Sayı:…….. ..…./……../……..

Konu: Mesai Denetimi

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…/…../……… tarihinde tarafıma tebliğ edilen E-16309962-679-………. sayılı yazınıza cevabımdır.

15.06.2022 tarihinde bilindiği üzere TBMM Genel Kurulu’na sunulan, hekimler ve sağlık çalışanlarının haklarını düzenlemeyi amaçlayan fakat gerekli iyileştirmelerin sağlanmadığı yasa teklifine dikkat çekmek amacıyla, 11 meslek örgütünün ve üyesi olduğum sendikanın kararı ile bir günlük iş bırakma kararına katıldım.

Sendikal eyleme destek niteliğinde olan grev etkinliği belirli bir mazeret kapsamında olduğundan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca “herkes barışçıl nitelikli toplanma özgürlüğü ve çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir” denilmektedir. Katıldığım iş bırakma eyleminin bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. …………………………….

……………………………………Nolu ASM

…………………………………….Nolu AHB

Mesai Denetimi Dilekçe Örneğini indirmek için tıklayın.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart