Performans İtiraz Komisyonu İşleyişi Hk.

Performans İtiraz Komisyonu İşleyişi Hk.

07.12.2021 tarihinde gerçekleşen Performans İtiraz Komisyonu toplantısına dernek temsilcilerimiz Dr. Volkan ALTAN ve Uzm.Dr. İsmail ÇİFÇİ katılmıştır. Komisyonun işleyişi ve itirazların neden reddedildiğine dair bilgiler şu şekilde derlenmiştir.

Performans İtiraz Değerlendirme Toplantısı
Komisyon;
Halk Sağlığı Başkanlığı,
Aile Hekimleri Birimi,
İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi
ÇEKÜS,
Aşı Programları Birimi
Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi,
Mali Hizmetler Birimi
Aile Hekimlerini temsilen biz Dr. Volkan ALTAN ve Uzm.Dr. İsmail ÇİFÇİ’nin katılımıyla toplam 10 kişiden oluşuyor.
Karar noktasında oy hakkımızın olmadığı gözlemci olarak katıldığımız bir toplantı niteliğinde.
İşleyişten bahsedecek olursak;
Ay içerisinde İSM’lere iletilen performans evrakları incelenip eksik evraklar giderildikten sonra halk sağlığı birimine gönderiliyor.
Performans itirazları hangi birimi ilgilendiriliyorsa birimlere sevk ediliyor.
Burada incelenen belgelerin itirazı uygun görülüyorsa kabul edilip aile hekimliğine geri gönderiliyor. İtiraz konusu ile ilgili kanaat oluşmamış ise ilgili birimce not düşülerek komisyonda karar verilmesi isteniyor. Katıldığımız toplantıda değerlendirilen dosyalar bu dosyalar.
Komisyon toplantısında değerlendirilecek evraklar tüm komisyon üyelerinin görmesini sağlayacak şekilde ekrana yansıtılarak değerlendirmeye alınıyor. Eksik, hatalı, uygun olmayan başvurular komisyona sunuluyor ve oylama neticesinde karar veriliyor.
Bunun yanında bazı itirazlar incelenmek üzere tekrar ilgili birimler iletilip bir sonraki toplantıda değerlendiriliyor.
Performans Yönetmeliği yazısının aile hekimliği yerleştirmeleri sonrası hekimlere tebliğ edildiği ancak iletilmeyen ilçeler var ise bizler aracılığıyla müdürlüğe bilgi verildiği taktirde tekrar gönderilmesinin sağlanacağı söylendi.
Ayrıca yardımcı sağlık personellerinin veri girişi yapmasından dolayı bazı yanlışların olduğu ve veri girişleri konusunda özellikle tereddütte kalınması durumunda hekime muhakkak danışılması gerektiği konusunda bilgilendirilmesi istendi.
Kısaca özetledikten sonra

07.12.2021 Salı günü katılım sağladığımız toplantıda;
Kasım ayı itirazı için gelen evrak sayısı 999 adet, bunların 33’ü komisyona sevk edilmiş.
Ayrıca önceki aydan 3 Aşı ve 2 inceleme dosyası görüşüldü.

Toplantıda edindiğimiz bilgiler ışığında itirazın kabul görmediği durumlar benzer nitelik taşıyor.
1 ) Evraklar üzerindeki tarih değişiklikleri. Sehven tarihin yanlış yazılması durumunda düzeltme yapılacaksa tarihin üzerinin tek çizgi ile çizildikten sonra tarihi alta tekrar yazılıp imza ve kaşeleyip yanına sehven tarih değişikliği yazılmasıdır.
Tarih değişikliği yada yazılar üzerinde daksil kullanılmamasını , yazıyı tekrar çıkartıp düzenlenmesi uygun olacaktır.
Tarih üzerinde oynama, karalama, daksil ile yazıda değişiklik performans yemeye sebep oluyor.

2 ) Aşı ertelemesi yapılacak durumlarda 7 maddelik erteleme sebeplerinden birini karşılamayan bir sebep söz konusu ise işaretleme yapılmaması ve durumu bildiren ek bir tutanak ile gönderilmesi.

3 ) Aşı reddi bildirimi yaptığımız kişi sonrasında aşı yaptırmak isteği ile gelirse, aşı yaptırmak istediğine dair yeni bir tutanak düzenleyip önceden gönderilenden bağımsız müdürlüğe iletilmesi ile aşı yapılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

4 ) Özel Hekim aşılamalarında bazı özel hekimler GBP dışı aşı takvimi uygulayabiliyor, aşı belgesi ve yaptırması öngörülen aşı takvimi talep edilerek itiraz belgeleri ile gönderilmesi yeterli olacaktır. Aşı tarihindeki değişiklikler erteleme ile çözümlenmeye çalışılmamalıdır. Bu itirazlar değerlendirilerek kabul görmektedir.

5 ) Aşı performans aralığından sonraki tarihlerde aşı yaptırma isteği olan hastalar için sebebiyle birlikte tutanak alınmalı ve iletilmelidir.

6) Erteleme sebepleri içinde yer alan Lojistik, bazı itiraz formlarında kişiye ulaşılamama durumları için kullanılmış, ancak incelemede belirtilen tarihte aşı stoğunda aşının olması nedeniyle reddedilmiştir. Kişiye ulaşılamaması durumu tutanak altına alınmalı , göç ise tespit tutanağı iletilmelidir.

7 ) Aşı reddi bildirimlerinde aynı anda kontrendikasyon ile erteleme yapılmamalıdır.
8 ) Göç tutanağı ile itiraz edilen aşı , izlem , gebelerde sonraki tarihlerde veri girişi yapılmış olduğu görülen kişilerin de itirazları reddedilmektedir.

9 ) Mernis kayıtları ve gönderilen kart fotokopilerinin üzerindeki ikamet adresi dışı muhtar imzası ile gönderilen evraklar olduğu fark edilmiştir.
( Muhtar imzası ile ilgili konu iletilmiş muhtarların büyük bölümünde kayıtların güncel olmadığı bilgisayar ve program kullanmayı bilen sayının az olduğu ve beyanlarımızın geçerli sayılması toplantı öncesinde iletildi. Akraba, komşu veya göç durumlarında adresteki kişilerin imzalarının da geçerli olduğu bilgisi verilmiştir. İmza atmaktan kaçınılması durumlarında ise imzadan imtina ettiği yazılması ve belgenin bu haliyle gönderilmesi yeterlidir. Bu durumlarda İlçe sağlık müdürlüğü yerinde tespit işlemi yapmaktadır.)

10 ) Göç tespit tutanaklarında tarihlere dikkat edilmesi gerektiği, tutanakların bir kısmında performans dışı tarihlerde tutulması nedeniyle reddedildiği görülmüştür.

11 ) Kontrendikasyon nedeniyle yapılamayan aşılarda hastalık söz konusu ve erteleme yapıldıysa muayeneye ilişkin belge istenilmeli, kendi muayenemiz ise tutanakta belirtilmelidir.

12 ) Aşı değerlendirilmelerinde ATS stok düşüm tarihleri dikkate alınıyor. Farklı tarihlerde aşı yapıldığıyla ilgili beyanatlar kabul edilmemektedir.

13 ) Gebe izlemlerinde 15-49 izlemleri önemli. SAT ve bildirim tarihleri ile izlem tarihleri değerlendirmeye alınırken son 6 ay içinde yapılan 15-49 izleminin olup olmaması komisyonun kararında etkili oluyor.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart